Eva Andersson
och Gert E Andersson, Lerum
"Fantasi eller verklighet"
Målningar - teckningar
Galleriet, Persgården, Visingsö
3/7 - 22/7


MYSTISKA LIKHETER OCH NATURLIGA OLIKHETER
 
Konstuttryck som kommenterar varandra

 

Målning av Eva Andersson.

 

Lerumskonstnärerna Eva och Gert E Andersson har i dagarna haft vernissage på Visingsö, i ett galleri av ovanligt slag, en ombyggd hölada, vitmålad, med långväggarnas avgränsande träbjälkar kvar. Detta konstfullt nytänkande rum bidrar också starkt till att fördjupa betraktarens koncentration och hålla den kontemplerande blicken kvar vid det enskilda verket, istället för att genast låta den glida över till nästa bild längs väggens rad.

 

Målning av Gert E Andersson.

 

Normalt letar jag nog oftare efter konstnärers olikheter. Men i det här fallet börjar jag snart skönja mycket små, vaga likheter mellan de båda konstnärerna i bilduppfattning och blick. Gradvis, ju mer jag betraktar Gert E Anderssons skiftande motiv och hans förhållande till dem, såväl de realistiska som de humoristiskt förhöjda, kan jag samtidigt i Eva Anderssons målningar, förnimma ett slags kommentarer i färg och form, så att säga ”från sidan”. Så som man skulle kunna tänkas påverkas av den andre när man, gemensamt över tid, umgåtts med liknande måleriska tillstånd.

 

Målning av Eva Andersson.

 

Målning av Gert E Andersson.

 

Båda målar sedan länge medan Gert Andersson ägnat mer av både tid och utbildning åt konsten, bland annat i egenskap av medlem av det illustra konstnärsgänget med det vitsiga namnet Ö-gruppen. Ett sällskap som då och då reser världen runt med stafflier, kameror och andra konstredskap, för att lekfullt avbilda somliga friliggande markområden, kringrända av vatten. De har med tiden blivit allt fler, alltifrån Laesö, Orust och Tjörn till avsevärt längre bort belägna öar.

 

Målning av Gert E Andersson.

 

Målning av Eva Andersson.

 

Även om olikheter mellan utställningens båda konstnärer, både i konstnärlig drivenhet och blick kan skönjas här och var, så finns här också intressanta likheter, måhända sprungna ur gemensamma övningar på diverse platser av måleriskt intresse. Båda har de ju en liknande utsiktspunkt från Lerumsvillans fönster mot samhällets helt närbelägna sjö, Aspen. Samtidigt öppnar olika synsätt och gestaltningsmetod för såväl samstämmiga som mer divergerande tolkningar av ljusets eller skogens mystik. I bådas sätt att betrakta sin omgivning kan man stundom skönja underliggande drag som inte saknar ett skruvat humoristiskt bett i repliken.

 

Målning av Eva Andersson.

 

Målning av Gert E Andersson.

 

Mest tydliga är nog kanske likheterna i färgval, styrda av målartillfällenas rådande ljus och andra mer eller mindre självklara förhållanden. Mellan deras olika sätt att gestalta, kan jag skönja ett släktskap, framför allt i några av bildernas känslomässigt betonade färgtolkningar. Ett disigt, ibland flödande ljus över naturens årstider förhöjs ofta hos båda. Detta kan, ur Gert Anderssons perspektiv, stundom hanteras med en viss lekfull distans, i ett snöhöljt, på en och samma gång lika rödglödgat, landskap, eller också som mer måleriskt intagande panorama i Eva Anderssons ljusspelande skildringar från Säveåns porlande vattenströmmar.

 

ANDERS THURESSON

 

Målning av Gert E Andersson.

 

 

        

 

 

 

 

 

100709
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst