Ildance - Sod

Rädslans koreografi har många ansikten

t.o.m 16/3 kl. 19 Atalante, Göteborg
Pressbild

Danskompaniet Ildance bildades förra året av koreograferna Israel Aloni och Lee Brummer, båda från Israel, numera bosatta i Göteborg och de säger sig drivas av en önskan att skapa en plattform för unga dansare baserad på kommunikation och berättande.  Att det då finns en scen som Atalante att kunna framträda på är ju en nåd att stilla bedja om.

Föreställningen SOD, Hemlighet, dansas av fem kvinnliga och två manliga dansare: Mari Hansen, Stephanie Hodgson, Nassim Meki, Marie Nilseng, Ina Oskarsen, Johan Forsberg och Robert Sillberg.  Det hela inleds lite trevande med att Johan Forsberg placerar ut stolar på scenen som för att förbereda ett möte, kanske en föreläsning. Stolen har ju för övrigt fått en central och symbolfylld roll i den nutida dansen. Efter stor tvekan börjar dansarna, som en efter en tagit plats på var sin stol, att frigöra sig från den och uppträda med var sitt koreografiskt bidrag till berättelsen. Det är inte alltid lätt att direkt läsa av intentionerna i en dansföreställning, men att det här handlar om rädslor och om att våga eller inte våga visa upp alla sidor av sig inför andra kan stundom utläsa.  Till det bidrar det mollstämda och melankoliska musikvalet och ett och annat vokalt inslag.
Föreställningen böljar fram och åter med solo- par- och gruppformationer i ett koreografiskt samspel mellan abstrakt stil och teatralt berättande.  Starkast intryck på mig gör en passage där de fem kvinnorna, nu helt svartklädda, samstämmigt dansar ut sina lidelser och aggressioner. Men jag hade kunnat tänka mig än starkare uttryck med tanke på koreografernas bakgrund i en kultur med historiskt mörker både bakom och omkring sig med inslag av omvandling från offer- till bödelsroll.  Nog är världen full av rädslor och hemligheter att utforska alltid. SOD kan ses t o m fredag.
Det lönar sig att hålla ett öga på Atalantes rika vårprogram. Bland mycket annat kommer Atalantes egen koreograf, Eva Ingemarsson, att presentera två egna nya verk i vår. Det ena Depurazione, som betyder rening, ges i månadsskiftet mars-april och är ett solostycke till musik av tonsättaren Fredrik Hagstedt framförd av violinduon Duo Gelland.  
Det andra görs av New Opera Co med titeln ”Cirkus – en nyopera om melankoli, raseri och förgänglighet”, en berättelse om brustna drömmar med libretto och musik av Niklas Rydén.
BRITT NORDBERG