Britt Ignell Karlbrand

Infallsrikt och rumsbildande

Vänersborgs Konsthall 20/4 – 25/5 2013
Liggande träd. Teckning av Britt Ignell Karlbrand

Upplevelsen av hur en välvuxen skog förvandlas till kalhygge har resulterat i en omfattande serie teckningar, där Britt Ignell Karlbrand under lång tid följt processen med papper och penna. Ett urval av dessa teckningar utgör en del av den utställning hon nu visar i Vänersborgs Konsthall.

Man kan läsa in mycket i dessa bilder - av utsatthet, av vemod, av motstånd och nederlag.  Hon förklarar själv i en utförlig bakgrund till utställningen att det inte handlar om att ställa sig på barrikaden för att bekämpa kalhyggen utan rätt och slätt berätta om vad hon sett som en konstnärlig utmaning. Och den utmaningen har hon antagit och bemästrat så att bilderna leder tanken vidare till allmänt existentiella frågor.
Skogsbilderna är indelade i två serier med samlingsnamnen ”Rester av en skog” respektive ”Trasig skog”. Men Britt Ignell Karlbrand låter inte bilderna tala för sig själva.  Hon arbetar med framgång också med texter, som reflekterar och resonerar över det egna konstnärskapet såväl som om rent allmänna ämnen eller med hennes egna ord ”sånt som rör sig i mitt huvud medan jag arbetar” om konstens och skapandets villkor och betydelse. Det är tankar som hon utvecklat i två små vackra skrifter i bild och ord, Skulptörens Vedermödor från 2009 och Tecknarens tankar från 2012.  I den senare har hon utfärdat något av ett manifest med orden ”Mina teckningar revolutionerar inte tillvaron, påstår ingenting som kan rädda världen, provocerar inte ens. De befinner sig i världen med samma värdighet som du eller jag.”
Sant är att det är långt mellan konstnärskap som verkligen provocerar. Men i den svit teckningar som tidigare visats på Stenasalen i Göteborg och som Britt Ignell Karlbrand kallat ”Hon som…” handlar det återigen om tecknande men nu med en kvinnas kropp, som hon med impulsens hjälp får att uppträda på en rad oväntade sätt. Här kan man fritt associera, känna igen sig eller inte, ja till och med ha lite roligt åt vad ”Hon” håller på med.


Britt Ignell Karlbrand intill en av sina ”tredimensionella teckningar” som hör till nyheterna i utställningen i Vänersborg. Foto: Britt Nordberg

Britt Ignell Karlbrand är sedan Valandsstudierna snarast känd som skulptör och det tredimensionella uttrycket finns med här också.  Det myckna tecknandet väckte till sist frågan hur hon skulle kunna få linjen ut i rummet. Därmed föddes hennes tredimensionella teckningar med titlar som ”Luften är fri”, ”Blå luft” och ”Vit luft”, som strävar ut från väggen eller hänger fritt i rummet som oregelbundna linjespel och som fås att kasta sin skugga på väggen till avtryck likt teckningar.
Britt Ignell Karlbrands intresse för rummet och det rumsskapande präglar hängningen, dels med dessa tredimensionella teckningar medvetet placerade, dels med några olika stora molnformationer mitt emot varandra på kortväggarna i det stora rummet i en blandteknik som  snarast liknar målningar.  
Konstnärens nyfikenhet och strävan att pröva det okända har också resulterat i en liten animerad film som hon gjort med hjälp av maken Håkan Karlbrand och som det vore synd att missa. Det är en utställning för stillsamt betraktande och reflekterande men som också väcker förväntningar på hur Britt Ignell Karlbrand går vidare, kanske till något hon ännu inte vet något om.
BRITT NORDBERG


Hon som är vit. Teckning ur serien ”Hon” av Britt Ignell Karlbrand


Vit på vägg. Tredimensionell teckning av Britt Ignell Karlbrand


Teckning ur serien Trasig skog av Britt Ignell Karlbrand