Kina Björklund och Mia E Göransson

Inspirerade av naturen

1 juni – 1 juli 2013, Nääs Konsthantverk
Somligt, Mia E Göransson

De känner varandra väl och har samarbetat under många år. Förutom att de båda har sina ateljéer i Gustavsbergs gamla fabrikslokaler så brukar de hjälpa varandra när de ställer ut på var sitt håll. Flera gånger har de också ställt ut i samma sammanhang men den aktuella utställningen i galleriet hos Nääs Konsthantverk är andra gången som Kina Björklund och Mia E Göransson ställer ut bara dem två.

 

Mia E Göranssons del av utställningen är starkt påverkad av en händelse som vi alla känner till, isländska vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott 2010.

– Jag var inte alls drabbad på det sättet att jag satt fast någonstans men jag blev drabbad på andra sätt. Dels tyckte jag att det var så otroligt vackert med de här molnformerna, askmolnet i sig som man såg på tv och i tidningar. Jag sparade massor av bilder och började direkt skissa för en utställning jag skulle ha samma år och mycket av det som finns med här idag är sprunget ur den händelsen kan man säga.

Men samtidigt som det är vackert så finns där något oroligt.

– Det är den här oron som skaver i vårt förhållande till vår miljö och vad som händer. Det är också så att det blir mer intressant för mig om jag får göra de här kontrasterna mellan vackert och fult, tungt och lekfullt, säger hon.


Skisser, Mia E Göransson

  Mia E Göransson har tidigare jobbat mycket med naturen, ofta naturavgjutningar av grenar och löv i väldigt tunt porslin. Under åren har det förändrats en del och den här utställingen har bara vissa saker som är avgjutna, som lite bark och mossa och istället är det mesta gjort i mer abstrakta former.

De konstföremål som har en abstrakt form har ofta en koppling till en bruksfunktion. Tittar man närmare, och kanske till och med vågar röra vid objekten, så märker man till exempel att en del saker oväntat har ett lock.

– Förut har jag jobbat mycket med bruksföremål som kommit att bli mer konstföremål och unika objekt och jag tycker att det är kul att ha den ramen med bruksfunktionen, som att det är lock på vissa. Det är ingen som vet om det, men för mig är det viktigt, att man har bruksfunktionen kvar på något sätt, säger hon.


Kina Björklund

På en av galleriets väggar hänger 63 av Kina Björklunds relieftallrikar. De hänger i raka linjer, välordnat och strukturerat. Tillverkningsprocessen är inte lika strukturerad och planerad.

– Nej nej, ingen planering. Jag kör bara på, det är väldigt spontant allting, jag drejar tallrikar och sedan bara gör dem. Jag tycker det är väldigt kul att hålla på med glasyrer och leka jag bygger på och tittar efter när de är klara. I ugnen blir det också så att jag låter slumpen styra.


Kina Björklund

Känslan får styra men sedan blir det ändå ett bestämt uttryck i slutändan. För även om de olika tallrikarna har väldigt olik olika uttryck så har de flesta samtidigt en grundton och en grundrytm som är ganska lika. Så även om hon jobbar på och inte tänker under processen så blir det naturligtvis ändå ett samspel mellan handen och hjärnan.

– Jag målade ett tag, och arbetet med tallrikarna det är lite som vid ett måleri och det är mycket i det som intresserar mig, som riktning och rörelse. Mellanrummen blir också viktiga på något sätt. Det är inte så att jag tänker hur mellanrummen ser ut utan det är känslan, säger hon.

Det är just det som driver henne, känslan, eller rättare sagt, letandet efter en speciell känsla, det är det hon vill åt.

– Det är någon barnslig grej, som Snövit och dvärgarna och de här små rubinerna, pärlorna. Någon slags känsla eller längtan. Det finns med i mycket det jag gör. Jag vet inte om man kan kalla det romantisk, säger hon.

Till Kina Björklunds utställning hör även fem objekt som påminner lite om delar av korall. Här återkommer hennes intresse för rörelse och riktning.

– De här är drejade först med cylinder och sedan har jag knökat ihop dem och byggt på. Tidigare har jag gjort ljusstakar och det här var mer en liten utmaning att vilja frångå brukstanken, säger hon.

 

ROGER JOHANSSON


Kina Björklund


Mia E Göransson och Kina Björklund