Alingsås konstsalong - Art & Cookies

Mångfald och bredd

8 juni - 24 augusti 2013 Alingsås konsthall
Därför, broderi på en gammal mjölsäck, Gunilla Rajala

Kan en jurybedömd konstsalong i sig vara samtidskonst? Frågan infinner sig efter en stunds begrundande över vad det är jag tar del av i Alingsås konsthall. 119 verk har valts ut av en jury på tre personer. De allra flesta, 109 stycken, mest måleri, presenteras tätt tätt från vägg till tak i ett sammanhang på väggen mittemot entrén. Rummet (konsthallen utgörs av ett enda rum) är möblerat med små sittgrupper, här finns tjock-TV för några videoverk och vid entrén ett kaffebord där besökaren kan förse sig. Några skulpturer har funnit sin plats. Tre enskilda verk har fått en egen vägg och framstår på så vis som juryns favoriter.

Salongsidén tillkom när Medeia Sogor Ekner var utställningsansvarig på konsthallen. Hon hade i sitt arbete på konsthallen definierat flera olika behov som skulle tillgodoses; Alingsås konsthall behövde bredda kontaktytorna med staden och dess invånare och verksamheten bli generationsövergripande och inkluderande. Därtill fanns anledning, som hon såg det, att fundera över uttrycksformen och utveckla konstsalongbegreppet. Resultatet blev Art & Cookie. Konstverk och bakverk för alla smaker som slog upp sina portar den 8 juni och kommer att stå hela sommaren, till den 24 augusti.

Namnet har sin historia. Det är resultatet av en namntävling och vinnaren Marianne Förars fick som pristagare ingå i konstsalongens jury tillsammans med graffitikonstnären Carolina Falkholt och fotografen Patrik Skoglöw. Medan man på konsthallen associerade till Alingsås som caféstad och utvecklade utställningen till att också innefatta kaffe och kaka hade namngivaren andra cookies i tankarna; de identitetsskapande avtryck som hamnar i din dator när du är ute i cyberrymden.


Utställningsvy

Juryn hade att välja bland 300 inlämnade verk. Den medvetna urvalsprincipen blev mångfald och bredd och förhoppningar ställdes till konsten som källa till kommunikation. Resultatet väcker onekligen en rad frågor att samtala kring: Vad är konst? När är den på riktigt? Blir den meningsfullare om den finns på en konstinstitution än i ett vardagsrum? Eller tvärtom?

Utställningens producent Axel Grimlund citerar gärna konstnären Allan Kaprow, mannen som lär ha myntat begreppet happening, som menade att konst måste ha med livet att göra. Det måste vara på riktigt. Huruvida Alingsås konsthalls konstsalong är mer på riktigt än andra mer traditionella konstsalonger vet jag inte. Jag väljer att se utställningen som en helhet, ett konceptuellt samtidskonstverk och så får den betydelse för mig. Jag tar en kaka till.

BIBBI OLSON