10 sept 1939 – 5 dec 2013

Marianne Erikson


Vår kära och mycket uppskattade styrelsemedlem och skribent har lämnat oss. Hennes engagemang och stora kunskap om textil konst har kommit Zenits läsare till del i många intressanta och djuplodande artiklar. Vi saknar henne.

Styrelsen och redaktionen för Zenit