GALLERIROND våren 2005

Galleri Oijens
20/2–13/3 2005

Marie Holmgren

Med naturen som utgångspunkt och inspirationskälla arbetar Marie Holmgren.
Hon målar fragment och kroppar av björkar och tallar på ett konkret sätt.– Jag plockar upp det väsentliga. Sen reducerar jag det så mycket som möjligt för att komma nära rytmen och få en renhet i bilden, säger Marie om sina gröna formationer.
Lantstället utanför Vedum är en källa till måleriet.
– Jag odlar mycket, vackra saker, lökväxter och olika träd.

I öppna landskap blir träden karaktärer.
– På Valand målade jag människor i gatubilder. Nu är det helt andra gestalter, säger Marie Holmgren.
– Allt kommer från naturen. Tallen är jättespännande och berättar mycket. Alla träd är individer.
Hon arbetar i olja, akryl och blandteknik. De små akrylerna arbetar hon med när hon är ute och reser. Hon bor periodvis i Berlin.
Med hjälp av datorn har hon tagit måleriet in i en ny fas. Hon har scannat in en mindre bild, dragit upp och jobbat vidare med utskriften på en stor väv som ger en annan struktur.
För första gången visar hon nu en sådan.
– Jag har jobbat med det transparanta och täta. Det är kul, säger Marie om den.
– Jag har alltid arbetat väldigt direkt med måleriet. Här blir det ett överraskningsmoment. Det blir en annorlunda process, spännande att utmana sig själv.

JAN BERGMAN