Binu Bhaskar, John-Michael Ekeblad och Annette Alsiö

Internationella kopplingar i Dalsland

7 juni - 27 juli 2014, Dalslands Konstmuseum
Binu Bhaskar

Dalsland betraktad med andra ögon

Indien och New York på Dalsländska

 

Binu Bhaskar, fotograf från Indien, inbjuden genom VG-regionens Artist-in Residence-program

John-Michael Ekeblad, New York på Dalsländska, i samarbete med Stenebyskolan

Annette Alsiö, handblåst glas

Sommarens tre utställningar på Dalslands Konstmuseum är resultat av olika samarbeten och ett utökat kontaktnät. Västra Götalandsregionen vill nu satsa på att utöka möjligheterna för olika museer och institutioner i regionen att bjuda in internationella konstnärer. I samband med det tog Dalslands Konstmuseum initiativet till att bjuda in den indiske fotografen Binu Bhaskar att under en begränsad tid bo och arbeta i trakten.

– Det finns många likheter mellan livet på landet i Indien och livet på landet i Dalsland. Det är likheterna jag letar efter, berättar han. I nedre utställningsrummet visar han foto från Indien parallellt med foto Dalsland. När dessa till synes olika verkligheter visas sida vid sida, förstår man vad han söker. En bondes verklighet i Indien har stora likheter med en bondes liv i Dalsland. Djuren måste skötas om och skörden bärgas. Landskapen är olika, fotograferade med mycket himmel över landet och ofta stor dramatik på himlavalvet. Binu Bhaskar tolkar landskapen från dessa två världsdelar och ger oss ett budskap. Var vi än befinner oss på jordklotet är vi alla, som bönderna i Indien och Dalsland, beroende av väder och vind. Det formar våra liv och våra ansikten. Binu Bhaskars porträttbilder fångar dessa människors ansikten. I fotot ”Porträtt av en målare” närmar han sig renässansmåleriet med ljussättning och färgskala.


Binu Bhaskar

Trots olikheterna mellan utställningarna finns där starka kopplingar dem emellan. New York på Dalsländska är att handgripligt skapa något av material, som är möjligt att återanvända.  Här är utgångspunkten det, som har växt just i Dalsland. I en workshop med eleverna på Stenebyskolan har John-Michael Ekeblad visat på några av alla dessa möjligheter. En gammal fallfärdig timrad smedja i Tisselskogs socken i Dalsland, ägd av Greta på Berget och ursprungligen uppfört 1850, har plockats ned och virket är återanvänt.  Nu har de över hundraåriga stockarna förvandlats till olika möbler. I de grova, skulpturala pallarna kan man fortfarande se de täta årsringarna. Snabbväxande hybridgranar är långt borta. Att just New York ingår i titel på utställningen beror på att John-Michael Ekeblad bor och arbetar i New York. Där har han utvecklat en projektplattform, ”Articulate – things made by people”. Han beskriver det som ett verktyg för att koppla samman och utveckla projekt i mindre skala. Projekten spänner över olika geografiska regioner. Allt är tillåtet så länge det är gjort för hand, är hans filosofi. New York City är en stad i ständig förändring, formad av olikheter och konstruktiva motpoler, sammanfogade av individualitet och omtanke. Så formulerar han sin uppfattning om staden som är hans inspirationskälla.


Binu Bhaskar

Som en färgsprakande paus mellan de två större utställningarna hittar man Annette Alsiö och hennes handblåsta glas. En vildsint ljuskrona, ”I Tintomaras hår trivs lövgrodorna”, dominerar gallerirummet och lyser med sina LED-lampor till glädje för oss betraktare. Det är som en självklar illustration till John-Michael Ekeblads ord om hantverket och dess betydelse:

”Handens förmåga att tolka en tanke och uttrycka en idé är oslagbar, och oavsett kultur, ekonomi och tradition skapar handen alltid ett unikt formspråk fyllt av personlighet och karaktär.”

 

BERIT JONSVIK, Text/foto


John-Michael Ekeblad


John-Michael Ekeblad


John-Michael Ekeblad


Annette Alsiö