Konstnärsföreningen Lidan

Nyanser av rött 

13 dec – 10 jan 2015, Lidköpings konsthall
Marianne Björn

Zenit gratulerar konstnärsföreningen Lidan som fyller 25 år i år. I föreningen har 25 konstnärer bosatta i och kring Lidköping organiserat sig. Gruppen startades 1991. Man har begränsat medlemsantalet till 25. De söker och anordnar utställningar och projekt tillsammans. "Viktigt är också medlemskapets betydelse för att stärka yrkesidentiteten och inspirera den konstnärliga utvecklingen". De flesta av konstnärerna har "vanliga" jobb för försörjningen och ägnar sig åt sin konst på den tid som blir över. Det är ett dilemma som drabbar många konstnärer idag

Jubileet och de utställda verken gör att det blir litet nostalgivarning på konsthallen den här gången när man visar utställningen Nyanser av rött som visar verk av 19 av medlemmarna. Den blir ett slags tidsresa.

Zenit träffade ett antal medlemmar i gruppen för ett samtal om Lidan, utställningen och deras respektive konstnärskap.

Först ut är ordföranden Margareta W Nyström.

– Jag bor numera i Lidköping och kan äntligen jobba som konstnär på heltid då jag blivit ålderspensionär.

Föreningen får enligt sina stadgar innehålla max 25 medlemmar. Ingen ny tas in med mindre att någon annan slutar.

– De flesta är med länge, livet ut, så medlemsbasen är stabil. När det blev en lucka för fyra år sedan kom jag med.

Vad är då meningen med föreningen?

– Det kan vara svårt att ordna med utställningar själv. Och så är det kul att träffas och prata och planera för utställningar tillsamman med kollegor. Och när man sett en utställning med Lidan kan man nog säga att man sett det bästa av konsten i Lidköping.

Rubriken den här gången; Nyanser av rött?

– Det är en ironisk titel som kan syfta åt olika håll. Det röda står för värme, romantik, men också för politik. Och så är det ju julens färg.

Det flesta av utställarna är målare men flera av medlemmarna arbetar i flera tekniker

Margareta W Nyström arbetar själv i olja, akryl och akvarell. Numera ofta med collageinslag.

– Jag skulle slänga misslyckad bilder, men såg att det fanns detaljer som var fina och dem ville jag använda. Och då blev collaget en bra metod som jag jobbat vidare med.

Hon visar 4 blandteknikarbeten med collageinslag på den här utställningen, typiska bilder för där hennes skapande är idag.

– Jag experimenterar mycket och det är ju det som är det roliga.

Hon är mest intresserad av måleriets elementa färg och form.

– Jag har inget budskap, och har jag något så är det hemligt.


Björn Eriksson

Zenit träffade också Lidans vice ordförande Hjördis Blomberg.

– Det är tufft att ordna utställningar själv, särskilt när man jobbar heltid med annat. Då är det skönt att jobba ihop med kollegor och att ha några som stöttar.

Hur mår föreningen efter de här 25 åren?

– Vi har en hög medelålder. Och folk är gärna kvar. Men vi funderar på sätt att utöka och föryngra.

Förutom att vara konstnär arbetar Hjördis Blomberg som bildlärare.

– Jag jobbar med rytm, ljus, rumslighet och komposition.

När Zenit besökte utställningen var också en av medlemmarna, Björn Eriksson där. Han har varit den som hållit kontakten med den kompositör och den musiker som ska medverka på vernissagen den 14 december.

– Till utställningen har Sebastian Ingvarsson, kompositionsstudent i Göteborg, komponerat ett verk inspirerat av Vassilij Kandinskijs Om det andliga i konsten, och vår utställning Nyanser av rött. Verket uruppfördes på vernissagen av cellisten Johan Stern.


Margareta W Nyström

Björn Eriksson har varit med i Lidan i 5 år. Han har slutat sin anställning som bildlärare och är numera konstnär och författare på heltid. Han har hittills arbetat mest som målare. Men nu söker han sig också andra vägar.

– Jag har blivit inspirerad av traditionen från Rörstrand och jag har skaffat mig en keramikverkstad där.

– Ger mig inte ut för att vara keramiker, jag är fortfarande amatör.

Några stora kärl i rakuteknik är imponerande.

– I keramiken handlar det, som jag jobbar om processer man i olika grad inte kan styra helt.

På utställningen visar han ett antal keramikporträtt. De ingår avfotograferade i boken Bakom leendet som är på väg ut på Carlssons bokförlag. Boken handlar om arbetsmiljöproblem. Den innehåller bland annat elva personliga berättelser med porträtt. Och det är några av dessa han visar på utställningen. Det handlar om de destruktiva processer som finns på våra arbetsplatser. Han för fram norska idéer som varit framgångsrika.

– Problemen trivs där det är tyst. Det gäller att dra fram dem i ljuset och samtala om dem.

Hans keramikportätt känns äkta och drabbande.

– Jag vill åt trasigheten och sårigheten.

Konstnärsföreningen Lidan har också ett eget litet galleri som också det heter Lidan. Nästa utställare där är Margareta W Nyström.

Vi avslutar med ett citat från vernissagekortet. Där säger Lidanmedlemmen Marianne Björn: "För mig är förmedling av en bra känsla viktig".

TEXT OCH FOTO: BO BORG

 


Hjördis Blomberg


Utställningsvy


Börje Eriksson


Thore Malmquist