Tobias Bernstrup

Vad vi lär oss av historien

27 mars - 31 maj 2015, Konsthallen Bohusläns museum
TOBIAS BERNSTRUP, South of Heaven (videostill)

Ett bombplan nalkas sitt mål, kråkor kraxar avlägset, det är grått ödsligt och snönflingor singlar ned över den gamla ruinen. Hela filmen är i gråskala. Tobias Bernstrup imponerar och fascinerar med sin utställning South Of Heaven MK. II som nu under våren pågår på Konsthallen, Bohusläns museum.

 

Centralt i utställningen är hans videoverk South Of Heaven MK. II där han tar avstamp i Casper David Friedrichs (1774-1840) kända ruinmålning ´´Klosterkyrkogård i snö´´, en målning som försvann under bombningarna av Berlin 1945. Hur Friedrichs originalmålning en gång såg ut vet ingen, det enda som finns kvar av den är ett svartvitt fotografi. Men det visar att det var en målning i dåtidens romantiska uttryck och som skildrade undergång och tiders förändring.

Utifrån det svartvita fotografiet har Tobias Bernstrup byggt en till fotot trogen tredimensionell modell av målningen. Denna har han filmat och låtit snö naturligt falla över modellen. Han är också musiker och lågmält i bakgrunden finns hans ljud och musik. Skicklig inom datoranimering har han valt att göra filmarbetet analogt istället för att låta det ske med manipulativ datorteknik som inte ger samma reella närhetskänsla.


Utställningsvy

´´Historien lär oss att vi ingenting lär av historien´´, Friedrich Hegels insikt citeras i en underrubrik till utställning där Tobias Bernstrup låter händelser kring Friedrichs målning bli tolkning för Hegels ord. En målning om ödeläggelse som sedan själv går under i ett krig och nu blir centralt tema i en utställning där händelser i dagens Syrien inte öppet är med, men ändå i mitt eget sinne känns påtagligt närvarande. Främst sker detta genom den modellkopia av en bomb som finns bredvid videovisningen. En stor bombtunna med text ”Have this one on me”, som en gång fälldes av britterna över Tyskland. Bombtunnor har idag fällts över Syrien.

I utställningen lyfter Tobias Bernstrup fram ännu mer av förödelsen efter andra världskriget genom objekt som är som små modeller av utbombade hus. Dessa blev inte konst om han inte kunna vrida perspektivet till en känslokontakt djupare än den till synes lättillgängliga ytan. Objekten är fyllda med fina små detaljer som skapar närhet och med ordsiluetter i konturerna. Där står Belive och Ruhe.


Belive Tobias Bernstrup objekt blandmaterial foto: Nen Arnell

Det var flygplan som en gång fällde bomberna över Berlin och över Friedrichs målning. I utställningen kommer de genom en serie akvareller av bombplan. I ”A murder of Crows” målar han hela bombflygsarmadan av hundratals plan som kommer över himmelen. Också akvarell är en teknik som han behärskar utan svårighet.

Tobias Bernstrup är en rikt begåvad konstnär med internationella framgångar och verksam inom flera olika genrer som musik, performance, datateknik, måleri. Han har en stark känsla för vad han vill nå med sina verk, praktiskt mångkunnig och en är skicklig modellbyggare. Och han planerar sina projekt utifrån en noggrann utförd research för att hamna rätt med det han vill förmedla. Med denna rika verktygslåda skapar han verk som publiken inte kan undgå att fascineras av och han är verkligen en konstnär som är en genuin forskare.

Tobias Bernstrups videoverk South of Heaven deltar också internationellt under 2015 både på Art Basel i Hong Kong och i Tallinn.

 

NEN ARNELL


TOBIAS BERNSTRUP, South of Heaven (videostill)


Murder of Crows akvarell Tobias Bernstrup foto: Nen Arnell


Lancaster/Grand Slam/Halifax Night, 4 av 11 akvareller, foto: Nen Arnell