Fjäregruppen

Fjäregruppen – 50 år

25 april – 5 juni, Kungsbacka Konsthall, 27 sept – 15 nov, Hallands Konstmuseum
Fjäregruppens 25 medlemmar 2015, Foto: Folke Johansson

Fjäregruppen i Kungsbacka kommun har länge varit känd som en aktiv och vital konstnärssammanslutning med ett starkt kulturpolitiskt engagemang.  I år fyller gruppen 50 år, vilket firas med en stor temautställning, där de 25 medlemmarna bidrar med sitt personliga minne av året 1965, då Fjäregruppen bildades.

Med stöd av region, kommun, olika fonder, Hallands Konstmuseum och Länsförsäkringar har en liten grupp också arbetat fram en jubileumsbok och en dokumentärfilm. Hela projektet har krävt en lång och noggrann planering, som resulterat i en välhängd och överraskande innehållsrik samlingsutställning, där alla deltagarna verkligen kommer till sin rätt i ett enda rum. Både boken och filmen har blivit två viktiga inslag med kulturstrategisk betydelse för Kungsbacka kommun men också för hela regionen.

Utställningen fortsätter i höst till Hallands Konstmuseum i Halmstad.


Bokomslag, Foto: Folke Johansson

Det kan vara svårt att göra en samlingsutställning i konsthallens långsmala lokal, men problemet löstes på ett enkelt sätt genom att dela av rummet med en liten tillfälligt uppbyggd biolokal, en konstruktion som skapar spänning och variation bland de dominanta väggytorna. Åldersvariationen är ovanligt stor hos de deltagande konstnärerna, men i det gemensamma uttrycket finns en tilltalande spänstighet, som vittnar om arbetsglädje och kreativitet hos alla.

Vissa verk är till sin storlek och utstrålning mer framträdande än andra, men genomgående finns en medveten tanke om hur bilderna kan väga mot varandra, utan att någon spelas ut.


Anita Johansson med sina omgjorda bilder från den första skoltiden, Foto: Gun Hellervik

 Fjäregruppen har alltid varit ett tongivande konstnärskollektiv i Nordhalland och har med sitt

ständiga och långvariga kulturpolitiska engagemang utgjort en viktig påtryckningsgrupp i samhället. Genom sin styrka har den kunnat påverka kommunala beslut t o m i stadsplaneringen. Drivande från starten var bl a Sune Alehammar och Märta Rinde-Ramsbäck, som båda var orädda och fulla av arbetslust. Syftet med föreningen är fortfarande detsamma: att sprida nordhalländsk konst och söka kontakt med myndigheter i frågor, som ligger i föreningens intresse. Det yrkesmässiga stödet från kolleger och kamratlig samvaro har också alltid betytt mycket. Viktiga mål förverkligades redan några år efter starten medan andra saker, som införande av enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation länge väckte starkt motstånd.

Det kulturpolitiska arbetet kommenteras i jubileumsboken av textilkonstnären Ulla Onvall, som var med från starten.

– Utan Märta och Sune hade det nog inte blivit så. De var tongivande, och Märta hade en särskild känsla för när man skulle lägga in olika idéer. Hon gick i bräschen för allt sådant och det var väldigt viktigt. Sune också - båda var duktiga på detta.


Omgjorda bilder från första skoltiden, Foto: Gun Hellervik

I arbetet med att påverka kommunens politiker uttryckte Sune Alehammar vid ett tillfälle gruppens ambitioner i lokalpressen. 

– Det är samarbete vi vill ha inte strid, men man kan inte bortse ifrån  att norra Halland är ett konstintressets U-land.

När den långvariga kampen för en utställningslokal resulterade i att gruppen fick överta en rivningshotad kommunal fastighet intill stadshuset, så vittnar ändå orden från en dåvarande högt uppsatt politiker om både likgiltighet och oförståelse för konstnärernas arbetsvillkor.

– Låt dem få lokalen, de tröttnar snart.  

 

Boken om Fjäregruppen är ett imponerande projekt, där keramikern Åsa Berndtsson och målaren/grafikern Anita Johansson har varit redaktörer. Den innehåller förutom ett väl valt bildmaterial med exempel på medlemmarnas konst belysande och intressanta avsnitt om bakgrund, historia, kommunalt samarbete, olika frontpersoner som bl a Märta Rinde-Ramsbäck samt en viktig och aktuell betraktelse över konstnärens funktion och arbetsvillkor i dagens samhälle. Boken berör 50 års utveckling för en konstnärsgrupp men är samtidigt i högsta grad aktuell i vår samtid, eftersom problemen för konsten tenderar att vara desamma.


Åsa Berndtsson, Sagt om 1965, repstege med porslinsavsatser, Foto: Gun Hellervik

I den halvtimmeslånga dokumentärfilmen, som beskriver gruppens historia och utveckling genom intervjuer med olika medlemmar och andra kulturpersoner har fotografen och filmaren Folke Johansson gjort underverk med sitt klipparbete. Med små medel har han skapat ett ömsint och levande kulturhistoriskt dokument över en konstnärsgrupps långvariga engagemang för att hävda konstens funktion i samhället.

 

Åsa Berndtsson och Anita Johansson har lagt ner mycket tid och arbete på boken.

– Vi hade väl inte anat att det skulle ta så enormt mycket tid och innebära så mycket detektivarbete. Många detaljer måste kontrolleras om och om igen, och det var särskilt svårt och viktigt med bildmaterialet. Vi är annars mycket nöjda med slutresultatet, eftersom vi fick med många olika aspekter på gruppens verksamhet och tankar om förfluten tid, utveckling och framtid. Sekvenserna med intervjuer av våra äldre medlemmar både i boken och i filmen har redan blivit ovärderliga, eftersom alla inte finns kvar i livet längre.

Kungsbacka kommun är stor till ytan, och vi bor vitt spridda geografiskt, men hela projektet med utställning, bok och film inför jubileet har knutit oss samman på ett nytt sätt och gett oss ett annorlunda avstamp in i framtiden.

En tredjedel av bokupplagan är redan såld, och särskilt glädjande är att hela kommunen spontant har visat så stor uppskattning.

 

GUN HELLERVIK

 

Boken om Fjäregruppen finns att köpa förutom i utställningslokalen också i Akademibokhandeln och Turistbyrån i Kungsbacka, Hembygdsmuseet, Hallands Konstmuseum och Varbergs Fästning.

 


Elisabeth Lamm,  gobeläng i ull, Foto: Gun Hellervik


Helene Wedels stora textil  "Uti livet" i bakgrunden och keramik av Margareta Andersson i förgrunden, Foto: Gun Hellervik