Bokserie om Vattenkonst

Akvarellmuseet firar 15 år

2015, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Foto: Christer Hallgren

Femton framgångsrika år med 2,3 miljoner besökare, 102 olika utställningar och över 1.100 verk till den egna samlingen, det måste firas vilket Nordiska Akvarellmuseet gör med att ge ut första delen i en ny bokserie, Vattenkonst Nordiska Akvarellmuseet. En fortgående bokserie som kommer att belysa akvarellkonst ur olika perspektiv med museets egna samling som grund.

Vem minns idag skepticismen som visade sig när Nordiska Akvarellsällskapet i slutet av 1990-talet gick ut med idén om ett museum speciellt ägnat åt akvarelltekniken. Belackarna som menade att akvarell var hopplöst traditionellt, förlegat och absolut ingen teknik som lämpade sig för konst av större format, möjligtvis till illustrationer och skisser. En teknik alltför banal för att kunna väcka något intresse till att fylla ett helt museum. Till och med museets chef sedan tretton år tillbaka, Bera Nordal, berättar idag om vad hon tänkte när hon fick höra talas planerna om ett akvarellmuseum. `Det kan man inte göra något om - det är bara teknik´. Idag är har hon en helt annan mening och akvarellkonst är nu accepterad som en del av alla uttryck inom konstens områden.

Trots alla negativa kommentarer då var flera mindre kommuner runt Skagerack/Kattegatt intresserade av att etablera denna kulturinstitution inom sitt hägn. Så ett museum blev det och Tjörn var kommunen som vann kampen om museet, det kom till Skärhamn. Men inte ens Tjörns kommun var stark i sin tro på framtiden utan byggde museet mindre än som det först var tänkt. Så efter några år måste en utbyggnad ske för att svara upp mot publikintresset.


Lars Lerin, Fiskebruk /Fish Factory, 1995, akvarell

Nu firas femton år av framgång med att ge ut första delen av bokserien Vattenkonst Nordiska Akvarellmuseet. Denna första bok handlar främst om museets samling av nordisk akvarellkonst vilket också visas i årets sommarutställning Vattenkonst-ett urval ur den egna samlingen där urvalet är gjort med tanke på bokens innehåll, bok och utställning hör ihop. Tjugotvå nordiska konstnärer är presenterade och de står för en mångfald av olika uttryck och tekniker med pigment upplöst i vatten. De är alla presenterade i boken Vattenkonst Nordiska Akvarellmuseet del 1 med bilder av verk och med en kort och informativ text av Joanna Persman.


Elina Merenmies, Utan titel / Untitled, 2010, tusch på handgjort papper

Boken börjar, efter kort inledande text av Bera Nordal, med en kavalkad av bilder. Bilder som berättar om minnesvärda utställningar och händelser på museet. Det är skönt att dessa bilder är helt fria från text, texten har en egen sida sist i detta kapitel. Mycket har hänt under årens lopp med intressanta utställningar, de flesta med en bredd för stor publik och med svenska, nordiska och internationella konstnärer. Vem minns inte utställningar med Emil Nolde, Louise Bourgeois, Andrew Wyeth och vinterns stora utställning om nutida kinesiskt tuschmåleri. Men rekorden i publiktillströmningen har de omtyckta svenska akvarellvirtuoserna Anders Zorn och Lars Lerin.

Arbetet med boken är fint genomtänkt med insiktsfull information, berikande kunskap och trycket på matt papper ger akvarellerna god rättvisa. Men en akvarell i tryck blir inte detsamma som en akvarell i original. Och det vore ju synd om inte det verkliga vore den allra störst upplevelsen och boken dess goda komplement.

 

Nen Arnell

 

Medverkande konstnärer i samlingsutställningen: Sólveig Adalsteinsdóttir, Vanessa Baird, AnneK Dolven, Cecilia Edefalk, Saara Ekström, Andreas Eriksson, Georg Gudni, Mats Gustafson, Petri Hytönen, Kati Immonen, Martin Jacobson, Olav Christopher Jenssen, Bernd Koberling, Mikael Kvium, Peter Land, Lars Lerin, Lena Mattson, Elina Merenmies, Julie Nord, Adam Saks, Astrid Svangren, Gunnel Wåhlstrand.


Vanessa Baird, Ur serien / From the Series “Trailing Clouds of Glory Do We Come (1 – 3)”, 2001, akvarell


Kati Immonen, Bilder ur familjealbumet /Pictures from the Family Album, 1998, akvarell


Michael Kvium, Victory Island, 2010, akryl


Andreas Eriksson, 95, 2003, akvarell