Martin Hansson

Skara medeltida stad

9 - 24 april 2016, Bladhska Galleriet, Skara och Bronsskulpturen Skara medeltida stad, Skara
Bronsskulpturen Skara medeltida stad, Martin Hansson, Foto: Bo Borg

Bladhska Galleriet Skara

Medeltida byggnader

Skulpturer i keramik av Martin Hansson

Utställningen pågår till den 24 april

 

I parken mittemot domkyrkans port

Bronsskulpturen Skara medeltida stad

Fast konstnärlig utsmyckning av Martin Hansson

Martin Hanssons arbeten tar alltid sitt avstamp i gediget och rasande skickligt hantverk. Han använder de material och tekniker som han tycker ger det bästa uttrycket. Det kan vara porslinslera, stengods, bron eller trä.

– Varje material har sin för- och nackdelar, så varför begränsa sig till bara ett? Inget är vaken bättre eller sämre än något annat, säger han.

Och ingenting tycks omöjligt att göra för Martin Hansson. Konst är att kunna menar han. Och han kan! Jag har många kollegor som med avund talat om hans handaskicklighet.

Han är bronsgjutare och arbetar både hemma och med större arbeten på Kollektivverkstan i Göteborg. Många kollegor vill anlita honom för sina konstprojekt

Han har till exempel gjort gjutningarna till de skulpturer av konstnären Andreas Eriksson som bland annat visats  på Venedigbiennalen och en skulptur av Bianca Maria Barmen som står efter Göta Kanal. Med mycket mera är det bäst at tillägga. och flera nya projekt ligger i pipeline.

Men framför allt gör han sina egna saker. Han är en flitig utställare och har också gjort många utsmyckningsuppdrag.


Bronsskulpturen Skara medeltida stad, Martin Hansson, Foto: Bo Borg

Helt nyligen invigdes hans bronsskulptur "Skara medeltida stad" utomhus i en liten park i närheten av domkyrkan i Skara. Den visar i uppifrånperspektiv hur centrala delarna av Skara såg ut på tolvhundratalet. Bilden bygger på den kunskap man har genom de utgrävningar, kunskap och material som finns på Västergötlands museum.

– Jag samarbetar gärna med experter för att få  in aktuell kunskap och bra synpunkter, säger han.

Han har gjort en tredimensionell historisk stadskarta så detaljerad att den kan användas som utgångspunkt för stadsvandringar. Man ser gatunätet. Och de små husen där människor bodde och arbetade. På ena sidan finns Borgen Gälakvist, stadens försvarsanläggning.  Och de sju kyrkorna som fanns i staden. Bilden domineras förstås av domkyrkan som var i romansk stil på tolvhundratalet. En bild som den här ger överblick och sammanhang. Det är en fantastisk bild, där bronsens kyla är skickligt borttrollad och man till och med kan se markens och gatornas stofflighet och får en unik, tydlig och begriplig bild av den historiska vyn. Vilken omsorg om både historien och hantverket.

– Det här är ett tungt och tekniskt komplicerat arbete. Efter månader av förarbeten spiller man in den flytande bronsen och formen. Det går på några minuter och nu kommer sanningens ögonblick. Det är så många parametrar som ska fungera lika bra i praktiken som det var tänkt.

– Jag går in och ut ur hantverk och konst. Mycket sitter i händerna. Man måste jobba mycket för att jobba fram det rätta uttrycket och sin personliga kalligrafi aven i enkla grejor, säger han.

I det här fallet (också!) gjorde det. En skulptur som väger hundra kilo och har en utbredning på över en kvadratmeter. Och former i högre och lägre relief. Utfört på ett sätt som är troget och följsamt mot sitt historiska motiv. Men också mot sin upphovsman.


Bladhska Galleriet, Husaby 1000-tal, Martin Hansson, Foto: Bo Borg

Martin Hansson har stor konstnärlig och hantverksmässig bredd.

Samtidigt med avtäckandet av "Skara medeltida stad" hade han också vernissage på en separatutställning på Bladhska Galleriet i Skara. Utställningen heter Medeltida byggnader och visar skulpturer i keramik.

På Bladhska galleriet har Martin Hansson också en utställning  med arbeten som fortsätter det historiska temat. Lokalen är fylld med skulpturer i keramik med byggnader som motiv och tema. Det är skulpturala fantasier med historien som utgångspunkt. Många av byggnaderna vet man inte exakt hur de såg ut. Men med kunskaper om tiden och byggnadsteknikerna kan man som Martin Hansson göra intressanta och fantasieggande spekulationer som hjälper oss att få tänkbar och tänkvärda bilder.

– Roligt att göra så gamla byggnader och försöka få fram känslan i dem.


Martin Hansson, Foto: Bo Borg

Martin Hansson kunde som skulptör valt att gestalta bara de matematiska  formbyggen de här byggnaderna är, geometriska former och grundstrukturer. För det är det ju också. Men här handlar det om historiska hus och hur de kunnat ta sig ut. Och då blir geometrin skelettet som bär byggnadskroppen, nog så viktigt men inte huvudsaken den här gången.

På en vägg hänger  olika varianterna av de byggnader som kom att bli Husaby kyrka. Först var de lägre och användes till förvar och försvar, så kallad kastal. Murrester av sten finns kvar,  men hur såg taken ut då? Martin Hansson  visar en variant med vasstak, det ligger av flera skäl nära till hands.

– Vassen fanns på plats, var billig och lätt att jobba med.

I en annat tänkbart  utförande ser man en runtgående balustrad med fransk förebild.

– Kanske ett slags skyddade balkonger med utsikt över omlandet. Det finns skäl för en sådan spekulation också, bland annat i Frankrike. Och arkeologiska fynd visar att det fanns kontakter.

Och så den påbyggda varianten, näst kastalen byggdes på och blev kyrka och fick tornhuvar. Det skedde  på tolvhundratalet. Vi kan se utvecklingen i hans skulpturer.


Bronsskulpturen Skara medeltida stad, Martin Hansson, Foto: Bo Borg

Martin Hansson kan,  och vill visa att en bild säger mer än många lärda utläggningar i ord.

Det finns också en massa andra byggnader i utställningen som omfattar ett tjugotal skulpturer.

– Det är roligt att göra byggnader och försöka få fram känslan i dem. Och skapa en känsla för dem.

Verken  gjorda i lera och brända i raku-teknik som ger krackeleringar och en ruffig yta som känns autentisk. Och dessutom dekorativt. Han arbetar bland annat med aluminiumglasyr med tenninslag som gör att ytan blir vit.  de är gjorda i formar i en process som liknar den när man trycker och tummar ut pajdegen i formen. På en vägg finns massor med porträtt i blyerts. Det känns helt rätt att visa en massa olika människor som kanske kunde ha levt och verkat i de här husen.

De här skulpturerna ser både imponerande svårgjorda och helt självklara ut. Det ser svårt på gränsen till omöjligt ut emellanåt.

– Det är aldrig svårt. Men alltid lustfyllt, säger Martin Hansson.

Martin Hansson är född 1958 och bosatt och verksam i Husaby. Han har utbildat sig på KV Konstskola, Göteborg , Gerlesborgsskolan, Stockholm och genomgått  Konstgrafisk utbildning vid Högskolan, Skövde .

Bland hans många offentliga utsmyckningsuppdrag kan nämnas Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska sjukhuset (Stockholm), Högskolan i Skövde, Vara Centrum. och drakhuvudet på vikingaskeppet Sigrid Storrådas drakhuvud.

–  Just nu arbetar jag med ett stort gestaltningsuppdrag tillsammans med bland annat elever och trädgårdsarkitekt i Vara.

BO BORG


Bladhska Galleriet, Martin Hansson, Foto: Bo Borg


Martin Hansson, Foto: Bo Borg