Marie Beckman, keramik, Helena Mellin grafik

Stram formlek med frilagda former

Pågår t.o.m 19 november 2016, Galleri Anna H, Göteborg
Marie Beckman

Det förtjänar att upprepas ; Marie Beckmans  kärl och skulpturer är nog bland det vackraste och mest stilfulla man kan se i svensk keramik idag. Regelbundenhet och harmoni är nyckelord. Det handlar om ren och osminkad skönhet.

I slutet av åttiotalet började hon göra de skålar och skålformer, klassiskt och stramt fulländade,  som man idag förknippar med hennes namn.

På den vägen har det varit, men nu börjar det hända andra saker också. Hon ställer ut mycket. Nyss deltog hon i en utställning på Blås och knåda i Stockholm och en annan på Binnebergs Tingshus. Och nu är hon aktuell med en utställning på Galleri Anna H i Göteborg.

 Sedan en tid har hon börjat på en ny skissbok.

–  Jag ville visa annat än de vanliga kärlformerna som förknippas med mig. Vaserna är vackra objekt som är sig själva nog. Och det ville jag styra bort ifrån ett tag.

Och de verk hon visar ser helt annorlunda ut. Trots det hittar man på ett  märkligt sätt igen Marie Beckman oavsett vad hon gör med sina leror.

– Jag har börjat en intuitiv resa med materialet som har öppnat nya dörrar. Och det var hit jag ville fast jag inte visste om det.Under en tid  har hon lämnat det runda skålformerna med sin speciella harmoni och balans.

–Jag följde känslan och den gav en annan arbetsprocess och den i sin tur gav nya former och uttryck.

Hon gör nu skulpturer av geometriska former. De som visas på utställningen är små till formatet, men egentligen är det formbyggen som kan tänkas i andra skalor. Och hennes tankar har säkert gått till de offentliga uppdrag som konstnärer så hett åstundar.

Hon har ett suveränt handlag med leran. Men man ska nog ha i minnet ;

– Allt jag gör, även det som ser gjutet och skärpt ut, är handmodulerat.

Hon arbetar nu med  uttryck som drar  mot en konkretsim så avskalat att den närmar sig minimalismen. Nu jobbar hon också utan att glasera, i den nakna leran.

– I mitt arbete är upplevelsen av materialitet och tyngd viktigt

De nya arbetena är i svart och röd oglaserad lera, ibland med inslag av guld. Det är en stram formlek med frilagda former, fria från de kärlformer som följer keramiker och som följt Marie Beckman.

– Det roar mig att vrida och vända på de här för mig nya formerna för att se hur de tar ljuset på olika sätt och ger leran andra nyanser .

Borta är tryggheten och experimenten med de invanda glasyrerna. Här handlar det om linjen, formen och volymen och hur de tar kropp i leran.

– Det är alltid en bestämd linje som tar fram en form. Och för mig blir det tydligt i min keramik.

Men det ska vara tydligt att det handlar om just keramik.

– Mina grejor är påverkade och styrda av att det handlar om lera. I de här arbetena handlar det att placera ut formerna så att det skapas nya sammanhang och relationer.Men man känner igen sig även i det nya. Marie Beckmans grejor, de nya som de gamla, kräver stor koncentration . Hon är noga och arbetar med stor precision.

På den här utställningen på galleri Anna H har galleristen låtit hennes arbeten möta Helena Mellins grafik. Hon jobbar sedan länge med träsnitt och har en imponerade handaskicklighet. Men, säger hon;

– Det är inte bara en teknik och ett hantverk. Det är poesi också.

 Det blir ett möte fyllt av den energi som olika formpoler och tillsynes olika konstnärstemperament kan skapa. Båda visar mörkfärgade arbeten. Mellins yviga  natur möter Marie Beckmans välkontrollerade och strama natur och de klär varandra.

 

TEXT OCH FOTO: BO BORG
Marie Beckman