Göran Lantz
Målningar
Galleri Aveny
1-16/9


FÄRG MED FEBER
Göran Lantz är en modern länk i den koloristiska traditionen 
 

Bohusläns kustband har alltid haft en stor dragningskraft på konstnärer från olika delar av landet. Ett tillfälligt besök har ofta förvandlats till ett livslångt permanent boende och naturen har skänkt ständig näring i  det konstnärliga arbetet åt flera generationer.

Göran Lantz  från Morlanda vid Ellös är den moderna tidens landskapsmålare och han har ett passionerat förhållande till den omgivande naturen på norra Orust. Havet, bergen, ängarna och de bohuslänska bondgårdarna är ständigt återkommande motiv. Naturen ovanför trädgränsen i fjällen betyder också mycket i hans konst. Blommor och stilleben är ytterligare tema som bjuder på häpnadsväckande färgexplosiva möten. I olja och akvarell arbetar han i en koloristisk tradition, där penselföringen och de glödande eller hetsiga färgerna avslöjar ett känsligt nästan febrigt förhållande till motivet.
Göran Lantz växte upp i Örebro men studerade vid Slöjdföreningens skola och sedan Valands målarskola 1954-63. Han hade tidigt ett speciellt sinnligt förhållande till färgen och tyckte om att tillverka och riva sin egen färg på klassiskt vis för att uppnå bästa kvalitet och utstrålning.


Mot havet

Efter flytten till landsbygden på Orust, där han kunde ha både ateljé och bostad, fanns plötsligt hela hans kommande motivkrets mitt framför ögonen utanför huset. Havet, himlen, de röda stugorna, och grönskan är sedan dess ständigt närvarande i hans liv och har med tiden förvandlats till symboler för det röda, det blå och det gröna.
–  Idag skulle jag aldrig kunna lämna Orust. Här har jag min livsluft och här har jag blivit   en del av landskapet. Naturen och jag lever i en slags symbios och det är skönt att arbeta praktiskt med vedhuggning och andra utebestyr. Landskapet är öppet med spännande skiftande ljus under olika årstider. Morlandatrakten är också en urgammal kulturbygd som inger stor respekt. Det är symboler ur denna natur som ger mitt arbete näring och mening.


Blå bilen

Göran Lantz bygger upp sina bilder mycket kraftfullt och medvetet. Naturen föder abstrakta tankar och han rensar och skalar av i olika etapper för att nå fram till en hållbar kärna. Med starka sugande nästan rytmiska rörelser leds vi ut över vattnet, dalgångarna och bergspassen eller tvärstannar inför den ensamma röda stugan. Både de blå och röda färgskalorna är laddade med en märklig hetta och energi.
– Jag har alltid varit djupt påverkad av färgens inneboende egenskaper och kraft. Vid ett museibesök i Basel för länge sedan såg jag en liten målning med äpplen av Giacometti. Den lyste inifrån och slog ut allt annat i rummet, trots det begränsade formatet. Den visade att färgen också kunde spegla insidan av frukten och denna upplevelse har blivit  vägledande i mitt eget arbete med att skapa liv genom färg. I både olja och akvarell tillämpar jag skiktmåleri och en färdig målning innehåller ofta flera undermålningar, som alla bidrar till att ge liv och är viktiga för helheten.  


River run

Gång på gång angriper han det det traditionella omgivande landskapet för att avlocka det nya okända hemligheter. Resultatet är bilder, som pulserar, doftar och andas och lyckas förmedla en stark närvarokänsla. I ett särskilt projekt har han arbetat med temat ”det Röda och det Blå”. Det röda får symboliseras av ”den röda stugan” som i en lång utvecklingsserie slutligen blir som ett tecken, en helt röd bild med lite vitt i kanten för den vita husknuten. Det har blivit ett av hans viktigaste motiv. Undermålningarna kan ha inslag av gult, ockra och grönt och ger den röda ytan en vibrerande fulltonig samklang.
– Jag återkommer alltid till den röda stugan med eller utan sina vita knutar. Från ateljén ser jag mot Malö strömmar och där finns stugan. Ser inte vattnet längre, träden skjuter i höjden. Men stugan.


Morlandadalen

Det blå är symbol för himlen och havet. Tidigare tog han ofta båten ut till Vasholmarna utanför Grundsund för att komma nära” den magiska blåheten” och det finns fortfarande färgstänk på klipporna efter hans friluftsmåleri, men idag arbetar han helst i ateljén ibland efter direktskisser. För närvarande är det Morlandadalen  och Dublin som intresserar.
– Hur målar man havet? Begreppet marin finns, ljusblått däruppe, mörkare blått därunder och vågornas vita skum. Men hur målar man det som finns mellan vågorna, bortom eller under; djupet? Jag tänker på Yves Kleins blå, på Amish Kapoors blå och Inge Schiölers blå och hans marin som sjönk till havets botten när fartyget med svensk konst på väg till Sydamerika förliste i slutet av 50-talet. Jag minns Inge Schiölers målning och där är den på havets botten och den finns. Hur målar man det? Som med det röda bygger jag ett tecken.


Blå himmel

Göran Lantz har alltid varit övertygad om konsten som en stark kraft med en uppgift i samhället. Han ser sitt eget arbete med att undersöka den närmaste verkligheten  som ett led i ett ständigt pågående forskningsprojekt gemensamt för alla konstnärer i syfte att berätta om livet och det mänskliga. Konsten hör framtiden till och dess krafter kan ändra på händelseförloppet i världen. Det har hänt förut.

GUN HELLERVIK
 
 

070909
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst