Göteborgs Internationella Konstbiennal
25/8-25/11
 


KONST SOM STÖRANDE INSLAG

 Virpi Näsänen vill att biennalen ska uppröra 
 

 En debatt som väcker intresse utanför den trogna konstkretsen. Det kan  bli resultatet av den fjärde upplagan av Göteborgs internationella konstbiennal.
– Jag önskar att folk skulle märka att konst fortfarande kan vara en störande och upprörande faktor i samhället, säger Virpi Näsänen, projektledare.

Årets upplaga Rethinking Dissent, om politikens begränsningar och motståndets möjligheter, utspelas på
Röda Sten, Röhsska museet, Gamla Posthuset, Göteborgs Konsthall och galleriet Kaustik.

Varför en konstbiennal?
En biennal är ett välkänt begrepp för många konstintresserade, en kvalitetsgaranti kan man nästan säga, säger Virpi Näsänen.
– Det finns förstås mycket att kritisera i dagens biennaltrend, det har ju nästan blivit ett måste för alla stora och medelstora städer att ha en egen konstbiennal för att profilera sig som “kulturstad”. Jag anser att det mest positiva med biennalkonceptet är att det ger så mycket utrymme för form och innehåll.
– En biennal, i sin snävaste form, kan vara bunden till en enda utställningsplats och endast presentera en klart definierad utställning. Men lika gärna kan den omfatta många platser, en rad olika samarbetspartners och flera typer av evenemang. Formfriheten passar ihop med samtidskonstens mångfald.

Vad har du själv störst förväntningar inför?
– Jag är fascinerad av konstverk som på ett intressant sätt utgår från mänsklig interaktion. Den kubansk-amerikanska konstnären Tania Bruguera har inbjudit två kubaner till Sverige.
– Yalí Romagoza och Ezequiel Suárez har aldrig tidigare vistats utanför Kuba. De ska tillbringa tio dagar i Göteborg och deras upplevelser kommer att dokumenteras och presenteras i utställningen. Hur kommer de att uppleva Göteborg och Sverige?
– Kommer den västeuropeiska livsstilen att motsvara deras förväntningar? Hur kommer de att beskriva sina upplevelser?

Hur kommer det sig att just du blev projektledare? Vad är utmaningen?
– Du borde egentligen ställa frågan till Röda Stens ledning… Jag tror att jag är en ganska kompetent projektledare på grund av att jag har en så mångsidig erfarenhet från olika typer av arbetsuppgifter från kultursektorn.
– Jag har varit verksam som gallerist, utställningskoordinator, marknadsansvarig och informatör för olika typer av kulturprojekt. Och jag är ganska bra på att handskas med knappa resurser. Det är alltid en utmaning att få ekonomin att hålla.

Vad skulle du vilja se på biennalen nästa gång som du inte lyckades få hit den här gången?
– Vad gäller det konstnärliga innehållet är det ju kuratorerna Edi Muka och Joa Ljungberg som har ansvarat för valet av konstnärer. Jag önskar att Sveriges kulturminister skulle ställa upp och inviga 2009.
Konstsbiennalen vill den här gången uppmuntra till eftertanke kring våra val när den globala marknadens dominerar över den politiska arenan.

JAN BERGMAN

 

Foto: Maria Rademark
 

070929
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst