Björn Nordén
More than thirtyfive small pictures

Teckningar, måleri, objekt och fotografi
Galleri Splace, Mariestad
15-23 december


KONSTEN ÄR MIN FÖLJESLAGARE
 
Björn Nordén litar på känslan

 

Björn Nordén är tilltalad av en minimalistisk tanke.
– Jag gillar enkla uttryck och tecken. Jag jobbar gärna med svartvitt för jag gillar distinkta konstraster.


Han tar mycket intryck av annan konst.
Jag prövar mig fram för att finna mig själv i uttrycket. Jag gör det som faller mig in för jag vill hitta olika uttryck.
En serie teckningar är gjorda på opreparerad duk.
Motiven är flyg. De är delvis gjorda efter fotografier. Man är på väg någonstans. En resa är en förändring. Och så blir kolet så vackert mot dukens grova vita yta.Men han gör oftast helt fria kompositioner och jobbar intuitivt och spontant.
Idéer kommer och går. Jag fångar något i flykten. Sen gäller det att göra någonting utav det. 
Han  vill inte påstå att hans bilder betyder någonting.
– Så fort man analyserar och söker en förklaring blir det fyrkantigt. Jag litar på känslan. Känns det rätt så är det bra. Ordningen föds ur kaos. Konsten ska spegla samtiden.

Hur gör din konst det?
Den speglar mig.
Hans bilder är mycket estetiska.
Konsten behöver inte vara vacker. Huvudsaken är att den väcker frågor, tankar och känslor.Själva materialet har en framträdande roll.
Jag jobbar ofta med ett handgjort indiskt papper med en egen speciell struktur som jag vill låta bli en egen del av uttrycket. Och så finner jag uttrycksfulla föremål. Jag är litet av sakletare.
Han gillar visuell återanvändning.
På ett försvarsvärn i södra Frankrike hittade jag små rostiga bitar av taggtråd. De är strakt symboliska och jag har tecknat av dem.Flera av hans föremål är rostiga.
Jag har jobbat mycket med rost. Rosten bär en historia. När jag var på sjukhuset häromsistens bad jag om ett extra provrör med blod. Det har jag sedan målat med. Det har ett starkt uttryck och symbolvärde. Och på papperet påminner det om rost.
Han har avbildat
Richard Serra, en av de stora minimalisterna.
– Det är en av mina stora inspiratörer.Björn Nordén
 jobbar också med foto.
– Det ger en möjlighet att samtidigt jobba med form, ljus och miljö. En av mina deviser är Håll ögonen öppna, allt finns omkring dig.
Han har en tanke i allt sitt arbete.
– Att enkla symboler och tecken i kombination med öppenhet hos betraktaren kan föra våra tankar bortom det vanliga och synliga. Det handlar om att utvecklas och gå vidare i tankarna.Björn Nordén har en bakgrund som civilekonom. Han började som revisor men kom allteftersom att jobba som designutvecklare och med hur man skapar förutsättningar för kreativitet och nytänkande.
  Min farbror samlade konstnärer som X-et och Sven Ljungberg omkring sig, och i den miljön fick jag vara med som liten och det påverkade mig snabbt. Jag hade en påtaglig fallenhet för teckning och min teckningslärare tycket jag skulle bli tidningstecknare. Konsten har följt mig hela livet.Konsten är hans ständiga följeslagare genom livet.
 Jag är autodidakt som konstnär, men har jobbat med kreativitet i hela mitt liv och de verksamheterna spiller över på varandra.
Häromåret öppnade han galleri i Mariestad.
För mig är Splace en experimentverkstad där jag vill visa min egen och andras konst som tänjer på det intuitivas gränser.

BO BORG

 
 

071219
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst