Gun Eld Sandström
Galleri Backlund
27/9-9/10


INDIVIDENS KLANG TOLKAD I STARK KOLORIT
Gun Eld Sandström tolkar det mellanmänskliga 

 
Rörelse och energi är genomgående teman i Gun Eld Sandströms måleri. Men egentligen rör sig motiven kring människans själsliv.

Hon håller sig till både abstrakta bilder och föreställande motiv. För många av verken är det gemensamma draget att det finns en uppåtsträvande rörelse, en lodlinje. Gun Eld Sandström förklarar med både ord och gester att det var svårt att överföra kraften och energin från det tredimensionella rummet till målningens tvådimensionella format.
– Det är en stor drivkraft i sig.Många av hennes målningar är därför gjorda på höjden för att rymma all energi. Färgerna i hennes målningar är starka, från rött som eld till en mer jordfärgad färgskala accentuerad med en dos svärta. Fascinationen hos konstnären verkar dock vara störst inför människans själsliv.
– Ja, samspelet mellan människor är ett centralt tema för mig, säger Gun Eld Sandström. Livet är så mångfacetterat och skiftande.
En serie abstrakta målningar belyser människan som flockdjur. Relationerna mellan medlemmar i en flock kan som alla vet vara mycket skiftande.
– Varje människa har sin klang, konstaterar hon.Personkemin mellan människor gör att klangen förändras allt eftersom individer ingår i nya grupper eller konstellationer. Inte alla människor påverkar varandra att klinga vackert, menar Gun.
Det mellanmänskliga temat går igen även i de landskapsmålningar med motiv från bland annat Sydeuropa som hon ställer ut. Böljande fält av blommande vallmo under blå himmel är ett tacksamt motiv i den impressionistiska stil som Gun Eld Sandström håller sig till i denna serie. Hon ger också i dessa soldränkta landskap vallmon en djupare symbolisk innebörd. Växten har en styrka i att där den står klara av hårda vindar, het sol och tuff nederbörd.
– Plockar man upp vallmon och planterar den på ett annat ställe dör den. Samma sak om man drar upp människor från sin naturliga levnadsmiljö och tvångsflyttar dem någon annanstans, förklarar Gun Eld Sandström som påpekar att det går lika bra att betrakta hennes vallmomålningar naturell utan att gå in i några djupare funderingar om människan och hennes livsmiljö.
Hennes bopålar är i dag placerade i Lerum där även ateljén finns. Bland referenserna finns utställningar i bland annat San Diego, USA.

KENNETH ERIKSSON

 
 

081016
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst